Internacjonalizacja (i18n)

  • opracowanie źródłowej wersji dokumentacji od strony formalnej w taki sposób, aby w kolejnych etapach można było łatwo i efektywnie przetworzyć ją na dowolny język
  • dobór i wdrażanie oprogramowania do tworzenia wielojęzycznej treści
  • audyt istniejącej dokumentacji pod kątem zdolności do internacjonalizacji
  • dostosowanie dokumentacji do standardów międzynarodowych i lingwistycznych wymogów formalnych
  • szkolenia z zakresu internacjonalizacji; tworzenie i wdrażanie procedur