Lokalizacja (L10n)

  • przetwarzanie dokumentacji i dostosowywanie jej do warunków lokalnych z maksymalnym wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego tłumaczenie (Computer-Assisted Translation)
  • inżynieria oprogramowania: wyciąganie tekstów do tłumaczenia, skalowanie okien i etykiet
  • automatyzacja procesów: skrypty i narzędzia do przetwarzania treści
  • dobór i wdrażanie oprogramowania wspomagającego tłumaczenie
  • przygotowanie treści do tłumaczenia i przetwarzanie dokumentacji po jej przetłumaczeniu
  • implementacja elementów tłumaczenia maszynowego
  • tworzenie i administracja wielojęzycznych baz danych („pamięci tłumaczeń”)
  • wdrażanie systemów kontroli jakości tłumaczeń i zgodności z oryginałem („Quality Assurance”)