Projektowanie treści

  • oferujemy kompleksowe rozwiązania dotyczące przygotowania publikacji do druku lub publikacji w sieci
  • zaprojektujemy spójny wizerunek organizacji w materiałach drukowanych i publikowanych online
  • przygotowujemy od strony formalnej publikacje naukowe, analityczne, newslettery, biuletyny itp.
  • opracowujemy szablony i układy, style i kompozycje; dobieramy czcionki
  • wspomagamy procesy automatyzacji tworzenia dokumentacji: skrypty, makra, schematy