DTP

  • skład komputerowy wielojęzycznej treści w dowolnym formacie na wybranej platformie (Windows, MacOS, Linux, Android)
  • skład wszystkich języków zachodnich, języków środkowoeuropejskich i bałtyckich, języków pisanych cyrylicą, greckiego, tureckiego
  • obsługa języków pisanych ze strony prawej do lewej: arabskiego, hebrajskiego, perskiego, urdu itd.
  • dtp języków dwubajtowych (chiński, japoński, koreański)
  • skład innych języków wykorzystujących mniej spotykane systemy pisma, np. tajski, khmerski, hindi, telugu, malajalam, gruziński itp.
  • profesjonalne przygotowanie do druku na papierze bądź do publikacji on-line w formie interaktywnego dokumentu PDF
  • lokalizacja i skład grafik, rysunków, ilustracji
  • obsługa i konwersja kodowania znaków; zarządzanie czcionkami
  • odtwarzanie źródła na podstawie pliku PDF, skanu bądź wydruku; optyczne rozpoznawanie znaków
  • zrzuty ekranów (screenshooting) z obcojęzycznych systemów, oprogramowania, symulatorów